Setkání hejtmanů krajů České republiky s diplomatickým sborem

Již potřetí se setkali členové diplomatických sborů v ČR s hejtmany českých a moravských krajů. Po roce se tak 12. června 2014 ve Štiříně  opakovalo setkání, které má za cíl trvale rozvíjet přátelské a vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi na základě vzájemného respektu a úcty.

Kraje hrají a chtějí hrát ještě větší roli v tzv. ekonomické diplomacii, ale i při získávání investic do svých regionů.„Máme zájem i na rozvoji vědeckotechnických vazeb a kontaktů, na rozvoji školské a vědecké výměny, na diskuzi a otázkách týkajících se životního prostředí a dalších možných oblastí spolupráce," řekl po setkání s diplomaty Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR.
Setkání se zúčastnilo téměř 40 diplomatů mimo jiné například z Číny, Izraele, Rumunska, Venezuely, Lotyšska, Slovenska, Rakouska, Mexika, USA, a dalších zemí a s hejtmany se v diskuzi věnovali současné situaci v ČR. „Je jednou z prvořadých povinností hejtmanů napomáhat ekonomickému rozvoji a spolupráci a tím i zaměstnanosti ve svých krajích. Mohu za sebe i za ostatní hejtmany vyjádřit naprostou připravenost podílet se na rozvoji konkrétních vazeb a projektů, budeme maximálně spolupracovat s našimi zahraničními partnery. Věříme, že z dnešního setkání vyplyne řada konkrétních poznatků a možností vzájemné spolupráce a že v nejbližší době budou hejtmani vítat diplomaty ve svých krajích,"doplnil na závěr setkání předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.