Rada podpořila technické, přírodovědné a učňovské školství

Rada Jihomoravského kraje v úterý 10. června 2014 schválila několik investičních záměrů na čerpání fondů EU, kterými chce rozvíjet technické, přírodovědné a učňovské školství na jižní Moravě.

„Co se týká podpory technických a učňovských škol, příkladem je vznik Regionálního centra pro výuku technických a učňovských oborů na našem středním odborném učilišti v Kyjově. Vznikne tak regionální centrum, které by se v této oblasti mělo starat o celý okres Hodonín. Do budoucna plánujeme v kraji samozřejmě další specializaci některých středních škol a učilišť – jde například o stavební školu zde v Brně, která by se šířeji věnovala propagaci a podpoře stavebních oborů v celém regionu jižní Moravy. Já jako hejtman si umím představit i spolupráci s firmami, například TOS v Kuřimi, kde již stojí Kompetenční centrum a kde již funguje spolupráce vysokých škol a strojírenských odvětví. Do budoucna je možná i spolupráce na výuce středních učebních oborů a technických oborů ve spolupráci právě s Kompetenčním centrem a TOS Kuřim. Chceme také podpořit výuku přírodovědných předmětů na krajském gymnáziu v Brně-Řečkovicích. Zde půjde o vybudování specializovaných učeben a laboratoří,“ konstatoval hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek.
 

foto JMK