Slovenské regiony inspiroval Integrovaný dopravní systém JMK

Prvním konkrétním výsledkem pracovních jednání představitelů Jihomoravského kraje v regionech Slovenské republiky v minulých dnech je stáž představitelů Trenčínského a Žilinského samosprávného kraje v Jihomoravském kraji.
„Stáž se uskuteční během druhého pololetí letošního roku. Slovenské partnery zajímá zejména fungování našeho integrovaného dopravního systému, oni zase přinesou know-how v jiných oblastech. Slovenské kraje jsou naším důležitým partnerem do budoucna, chceme společně využívat evropské fondy v tomto programovém období. Jsme rovněž připraveni na vytvoření společného evropského seskupení územní spolupráce z příhraničních regionů České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Budeme o tom jednat při společném podzimním jednání v Brně,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý.
 

foto JMK