foto 1 foto 2

Tři významné regionální železniční tratě se budou modernizovat

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v úterý 10. června 2014 schválila Memorandum o podpoře modernizace, elektrizace a výstavby tratí Hrušovany u Brna – Židlochovice, Šakvice – Hustopeče a Lhota Rapotina – Boskovice.

„Memorandum deklaruje jednoznačnou podporu přípravě odpovídajících opatření na uvedených tratích a jejich realizaci v co nejkratším termínu. Cílem je zjednodušení využití železniční dopravy pro obyvatele v brněnské aglomeraci, které umožní cesty do krajské metropole a obcí s rozšířenou působností bez přestupu, zkrátí cestovní doby a umožní zvýšení počtu objednávaných vlaků,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Zmíněné memorandum bude podepsáno 20. června 2014 v Židlochovicích. V tento den bude také v Brně slavnostně uvedena do provozu první nová jednotka RegioPanter pro Jihomoravský kraj. Memorandum podepíší hejtman Jihomoravského kraje, představitel ministerstva dopravy, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, starostové dotčených měst a ředitel společnosti KORDIS JMK.