Představitelé kraje se zúčastnili oslav Dne Ruska

Náměstci hejtmana Stanislav Juránek a Václav Božek se v úterý 10. června 2014 zúčastnili setkání na Generálním konzulátu Ruské federace v Brně u příležitosti státního svátku Dne Ruska.

Svátek vyhlášení ruské nezávislosti se slaví od roku 1990, na Den Ruska byl přejmenován v roce 2002. Jihomoravský kraj v Ruské federaci úzce spolupracuje s Leningradskou a Nižnonovgorodskou oblastí a také s Chanty-Mansijským autonomním okruhem – Jugrou. Spolupráce Jihomoravského kraje s regiony Ruské federace je naplňována řadou konkrétních kroků v hospodářské nebo vědecko-technické oblasti (pořádaní podnikatelských misí, spolupráce v turistické oblasti), kraj spolupracuje například též na projektu výměnných pobytů studentů mezi brněnskou Masarykovou univerzitou a Nižnonovgorodskou státní univerzitou nebo se podílí na organizaci Dnů ruské kultury v České republice.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK