Představitelé kraje položili kytice u Brány svobody na Děvíně

Delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem při své návštěvě Bratislavského samosprávného kraje v pátek 6. června 2014 si mj. prohlédla cyklomost Svobody Devínska Nová Ves – Schlosshof a položila kytice u Brány svobody na Děvíně.

Děvín se po roce 1948 stal hranicí mezi socialistickým Československem a nezávislým Rakouskem. Od účinnosti zákona č. 69/1951 o ochraně státní hranice se tato oblast stala zakázaným hraničním pásmem s technicko-ženijním zabezpečením – třemi ploty s drátěnými zátarasy, částečným podminováním a vysokým napětím. Ochrana státní hranice byla postavená nad hodnotu lidského života. Během naplňování tohoto zákona bylo na slovensko-rakouské hranici zmařeno 62 lidských životů.
Po odstranění železné opony se prostor hranice mezi Rakouskem a Slovenskem u Děvína stal součástí projektu Evropského zeleného pásu s vysokou přírodní, historickou a kulturní hodnotou.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK