Michal Hašek jednal v Bratislavském samosprávném kraji

Delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem zahájila v pátek 6. června 2014 pracovní návštěvu Bratislavského samosprávného kraje a hlavního města SR Bratislavy.

V úvodu návštěvy přijal jihomoravskou delegaci předseda Bratislavského samosprávného kraje Pavol Frešo s dalšími členy vedení kraje. K hlavním tématům jednání patřily aktivity regionu Centrope, přeshraniční spolupráce v oblasti středního školství (mj. společné aktivity středních škol pro tělesně postižené a výměna zkušeností při zvýšení zájmu o studium technických oborů) či podpora vědy, výzkumu a inovací.

„V rámci Centrope jsme pro to, aby byla tato územní organizace zachovaná a to nejen v rámci cestovního ruchu, ale aby se rozšířila i jako základna pro vědu a výzkum a spolupráce vysokých škol,“ řekl předseda Bratislavského samosprávného kraje Pavol Frešo.
Jak představitelé obou regionů naznačili, uvažuje se o spolupráci dvou vinařských škol, které jsou v každém republice unikátní – jde o školy v městech Modra a Valtice. „Jsem přesvědčený, že budoucí spolupráce vinařských škol by mohla být první vlaštovkou rozsáhlé spolupráce mezi školami obou regionů,“ řekl hejtman Hašek, který uvedl, že cesta jihomoravské delegace do Bratislavy navazuje na předcházející sérii cest do slovenských regionů. „Do konce roku se uskuteční společné jednání županů a hejtmanů z krajů při společné česko-slovenské hranici. Chceme jednat o příhraniční spolupráci a čerpání evropských fondů v novém programovém období 2014-2020. Na podzim se v Brně uskuteční jednání politické rady Centrope. Jestliže je současná Evropa Evropou regionů, může být útvar Centrope zajímavým územím nejen pro investory z Evropy, ale i z dalších částí světa,“ zdůraznil Michal Hašek, který připomenul rozvíjející se vztahy Jihomoravského kraje s regiony v Čínské lidové republice a Ruské federaci. 

Další část programu návštěvy tvořilo přijetí předsedou Národní rady Slovenské republiky Pavlem Paškou a dalšími poslanci slovenského parlamentu. Představitelé kraje si rovněž prohlédli cyklomost Svobody Devínska Nová Ves – Schlosshof a položili kytice u Brány svobody na Děvíně.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK