Mezinárodní konference „Jak se žije důchodcům v ČR – Stříbrná síla“

Hejtman Michal Hašek zahájil ve čtvrtek 5. června 2014 v Administrativním a školicím centru Krajského úřadu JMK v Brně na Cejlu mezinárodní konferenci „Jak se žije důchodcům v ČR – Stříbrná síla“. Konference, pořádané Svazem důchodců ČR, se zúčastnili také představitelé ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.

Hejtman Hašek ve svém vystoupení mimo jiné zmínil stále rostoucí zájem o slevové karty Senior pasy, jejichž držitelů je v současné době více než 150 tisíc v celé republice. „Od roku 2010 každým rokem na Senior pasy vyčleňujeme z krajského rozpočtu pět milionů korun. Těší mne, že se tento unikátní projekt Jihomoravského kraje už stal inspirací pro další regiony České republiky. Nejde přitom jenom o zmíněné slevy, ale současně se snažíme, abychom podpořili aktivní život seniorů,“ uvedl Michal Hašek. Připomněl také další projekty kraje v této oblasti (mimo jiné Senior pointy), každoroční podporu kraje seniorským organizacím i pokračující rozšiřování kapacit domovů pro seniory. "Za posledních šest let Jihomoravský kraj směřoval na investice a účelově určené příspěvky na provoz domovů pro seniory téměř 400 milionů korun a v této podpoře je připraven pokračovat i nadále,“ řekl hejtman.

Svaz důchodců ČR vznikl v roce 1990 a jeho cílem je ochrana práv a oprávněných zájmů všech důchodců. Svaz se podílí i na humanitární činnosti, zejména poradenství, sousedské výpomoci či alternativní pečovatelské činnosti. Má své krajské rady i organizace v jednotlivých městech či větších obcích naší republiky. Více informací o organizaci najdete na www.sdcr.cz .
 

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK