Asociace krajů podepsala se Svazem měst a obcí ČR memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci. To je výstup společného jednání Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMOČR), které se ve středu 4. června 2013 konalo v Praze. Obsahuje zásadní body, které podporují kraje a obce a budou je společně prosazovat při jednání s vládou a státní správou.

„Dnes to často je tak, že za regionální rozvoj odpovídá samospráva jen formálně,“ řekl na jednání předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodal: „Chceme být Evropou regionů, ale je třeba, abychom jí skutečně byli, abychom si na to jen nehráli.“

„Mělo by existovat jednotné informační místo i metodika týkající se evropských projektů,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal: „Města a obce všeobecně podporují Evropský dům, který by měl na starosti všechny programy.“

Velká pozornost se při debatě a v podepsaném memorandu věnuje zejména dotacím z Evropské unie v novém programovacím období – mimo jiné v kontextu s Regionální stálou konferencí. Jde o orgán, který by měl být komunikační a koordinační platformou mezi regionálními aktéry územního rozvoje, tj. kraji, městy a dalšími subjekty, a ministerstvem pro místní rozvoj. Konference by měla mít komunikační a iniciační roli v kontextu s programovacím obdobím 2014-2020.

Hejtmani s primátory a starosty debatovali také o sociální a zdravotní péči, školství, dopravě či spolupráci odborných orgánů SMOČR a AKČR. Zásadní témata jsou součástí memoranda o spolupráci, které dnes Asociace krajů ČR se Svazem měst a obcí ČR podepsala. Zástupci samosprávy ho chtějí v brzké době předat české vládě - jednání předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška s vládou ČR je naplánované už na pondělí 9. června.
foto JMKfoto JMKfoto JMK