Michal Hašek zahájil výroční konferenci ROP Jihovýchod

Jihomoravský hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 5. června 2014 v Brně zahájil výroční konferenci ROP Jihovýchod s názvem „Dotace 2014+ aneb Kde hledat plus?“.

Témata konference směřovala především k přelomu dvou programových období a načrtla, jak vypadá příprava programového období 2014–2020. „Jsem rád, že mohu konstatovat, že ROP Jihovýchod patří v posledních letech – tedy od roku 2006 až doposud – k nejlepším regionálním operačním programům v zemi. Vykazuje nejen nejlepší výsledky v čerpání evropských peněz, ale také nejlepší výsledky v rámci následných kontrol,“ konstatoval v úvodu konference jihomoravský hejtman Michal Hašek, který vyjádřil přesvědčení, že „ROP Jihovýchod je spolehlivá loď, která úspěšně vypluje i do nového plánovacího období“.

Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, tzv. programových období. Cíle kohezní politiky se v jednotlivých obdobích mění, přizpůsobují se potřebám stávajících a přistupujících členů a celkovému prostředí EU. Na konferenci se tedy hovořilo i o pohledech, očekáváních a předpokladech nejen EU, ale i ministerstva pro místní rozvoj a Asociace krajů ČR.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK