Zámeček ve Střelicích poskytuje sociální služby již 95 let

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 7. června 2014 zúčastnil oslav 95. výročí zahájení poskytování sociálních služeb v Zámečku Střelice.

Na setkání hejtman ocenil, že se tomuto krajskému zařízení daří neustále zlepšovat důležitou kvalitu zdejšího zázemí a klienti Zámečku tu mají skutečný domov. Jen v loňském roce se například podařilo zateplit zdejší stravovací prostory nebo opravit koupelny v novém pavilonu. A stejně tak se daří zvyšovat kvalitu péče například i navýšením počtu nových pracovníků.

V Zámečku Střelice poskytují sociální služby již od roku 1919. V současné době jde o péči osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb. Potřebují přitom pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. V současnosti Zámeček Střelice disponuje kapacitou 101 míst na celoroční pobyt, 8 míst na týdenní stacionář a 6 míst na denní pobyt.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK