Slavnostní slib nových hasičů a policistů

U příležitosti oslav 150 let brněnských profesionálních hasičů se v pátek 30. května 2014 na brněnském náměstí Svobody uskutečnil společný slavnostní slib nových jihomoravských policistů a hasičů.

Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ve svém pozdravení nových příslušníků integrovaného záchranného systému (IZS) vyzdvihl důležitost, kterou Jihomoravský kraj přikládá všem složkám IZS a ujistil o jejich trvalé podpoře ze strany kraje. „Jako hejtman jsem zažil mnoho cvičení integrovaného záchranného systému, ale bohužel také řadu ostrých situací, například povodní či jiných mimořádných událostí, ve kterých šlo o životy, zdraví či ochranu majetku. Jsem velmi rád, že na jižní Moravě, jako i jinde v České republice, složky integrovaného záchranného systému fungují perfektně. Přeji Policii České republiky i Hasičskému záchrannému sboru, aby počínaje příštím rozpočtovým rokem byla situace ve Vašem financování příznivější než v předcházejících letech. Samozřejmě v této věci, tak jako v minulosti, pomůže i Jihomoravský kraj. Vaše blízké chci požádat o toleranci. Být profesionálním hasičem nebo policistou není povolání, ale poslání, které nekončí svléknutím uniformy a odchodem domů. Za to, že jste dnes slíbili nasadit i vlastní životy a chránit nás, kdykoliv to bude zapotřebí, Vám děkuji jménem svým i Jihomoravského kraje,“ řekl Michal Hašek.

Návštěvníci slavnostního ceremoniálu měli rovněž možnost prohlédnout si na náměstí vystavenou hasičskou techniku a po ukončení slavnostního slibu uviděli také průvod soutěžních družstev Mezinárodního policejního mistrovství České republiky v jízdě na koni.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK