Kraj podpoří Terapeutické centrum Bratislavská

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 29. května 2014 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí účelové dotace ve výši půl milionu korun společnosti Podané ruce o.p.s. v Brně na projekt Terapeutické centrum Bratislavská.

„Tento projekt protidrogové prevence reaguje na aktuální potřebu a reálnou situaci v uvedené vyloučené brněnské lokalitě, kde pracovníci organizace Podané ruce byli v minulých letech v kontaktu s klienty závislými na heroinu - přibližně 400 klienty za rok. S touto závislostí roste i kriminalita, dopad krádeží kvůli financování drog se pak projevuje v celém Brně. Dalším problémem je, že zhruba dvě třetiny uživatelů heroinu z dané lokality mají hepatitidu typu C, kterou často šíří dál. Prostřednictvím poskytnutí substituční léčby minimálně pro 100 klientů z rizikové lokality je možné významně snížit užívání drog a s ním spojenou kriminalitu a přibližně o třicet procent omezit rizika přenosu hepatitidy C a jiných infekčních chorob do další populace,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý.
Cílem projektu je také zajistit fungování poradenství pro klienty, jejich rodiny a blízké, podchytit místní děti a mládež prostřednictvím preventivních programů.