K dobrovolným hasičům v kraji míří 28 milionů korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 29. května 2014 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 28 milionů korun.

Cílem dotačního programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce.

„Šlo o 205 žádostí ze všech okresů jižní Moravy. Tento dotační titul vypisujeme od roku 2009. Doporučení na rozdělení této částky připravila odborná komise složená z hasičů a krajská rada jejich návrh akceptovala. Za uplynulé roky jde o celkovou částku 180 milionů korun, která je už znát na hasičském vybavení. Na základě podnětů z jednotlivých hasičských sborů budeme od příštího roku v rámci tohoto dotačního programu přispívat také na údržbu a obnovu hasičských zbrojnic,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.