Hejtmani chtějí rovné podmínky pro čerpání evropských dotací

Rozpočtové určení daní, pravidla pro spolufinancování Evropských fondů ze státního rozpočtu, jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem, policejním prezidentem Tomášem Tuhým a generálním ředitelem Haciškého záchranného sboru Drahomírem Rybou, to byla klíčová témata prvního dne jednání Rady Asociace krajů České republiky 27. května 2014 v Pardubickém kraji.

Rozpočtové určení daní by mělo být ke krajům přívětivější

Předseda Asociace krajů Michal Hašek spolu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým informovali kolegy o vývoji jednání s Vládou České republiky o změnách rozpočtového určení daní. „Trváme na splnění slibu, který nám dal ministr financí Andrej Babiš, a věříme, že dojde k navrácení ke stavu před rok 2012, kdy kraje přišly ze svých rozpočtů v souhrnu o 4 miliardy korun,“ sdělil předseda asociace Michal Hašek. V této souvislosti se pak hejtmani shodli na potřebě urychlit setkání s představiteli vlády tak, aby jejich připomínky byly včas zakomponovány do státního rozpočtu pro rok 2015.

Hejtmani mají obavy také z dosavadních jednání o nastavení podmínek pro spolufinancování Evropských fondů z národních zdrojů. „Vůbec se nám nelíbí rozdílný přístup úředníků Ministerstva financí k obcím a krajům. Jedná se o jednoznačné narušení principu rovnosti samosprávy. Nevidím důvod, proč by krajům neměl stát přispívat na spolufinancování evropských dotací, když v návrhu počítá s podporou měst a obcí ve výši pěti procent. Požadujeme jen rovný přístup,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický, který se dnes vrátil z jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Podle Netolického by návrat k podílu krajů ve výši 8,92 procenta v rozpočtovém určení daní z roku 2011, nemělo pro kraje efekt, neboť by stát krajům zase sebral peníze na kofinancování evropských projektů. „Bylo by to pouze přesunutí peněz z jedné kapsy do druhé. Na nejbližším jednání s vládou budeme usilovat o to, aby kraje měly při čerpání evropských peněz stejné podmínky jako obce,“ doplnil Netolický.

Kraje se shodují s Ministerstvem vnitra v otázkách Integrovaného záchranného systému

Hostem jednání Rady AKČR byl ministr vnitra Milan Chovanec, spolu s policejním prezidentem Tomášem Tuhým. Hejtmani se s ministrem shodli na fungování a prioritách Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR a potřebách pro zajištění bezpečnosti v krajích.

Váhu, kterou ministr vnitra tomuto jednání přikládá, dokazuje i sestava, se kterou na setkání s hejtmany dorazil. Mimo policejního prezidenta Tomáše Tuhého jej doprovodil i brigádní generál Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru, dále Emilia Bobková, ředitelka úseku poštovních technologií a inspekce České pošty a.s. a Adriana Krnáčová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu. 

Kraje dlouhodobě podporují složky IZS ze svých rozpočtů. Například financují činnost dobrovolných hasičů a pomáhají v regionech s vybavením Policie ČR. Tato situace je však díky poklesu daňových příjmů a potřebám krajů financovat z krajských rozpočtů především potřeby regionů dlouhodobě udržitelná.

Hejtmani podporují navýšení rozpočtu ministerstva. Kvůli vybavení pro IZS

„Věříme v konsensus,“ řekl na tiskové konferenci k setkání s ministrem vnitra Milanem Chovancem předseda AKČR Michal Hašek. „Kapitola ministerstva byla od roku 2009 podfinancována a i přes to, že kraje jsou nadále připraveny složky IZS podpořit v rámci svých možností, podpoříme snahu ministra Chovance o navýšení jeho kapitoly rozpočtu,“ shrnul téma financování IZS Hašek.

Policejní prezident Tomáš Tuhý informoval hejtmany o tom, že reorganizace policie pod jeho vedením by neměla v žádném případě ovlivnit pořádkovou službu policie a ani jinak se dotknout bezpečnosti občanů regionů.

Ministr vnitra Milan Chovanec vyjádřil potřebu spolupráce mezi ministerstvem vnitra a Asociací krajů ČR. Vzájemná spolupráce by se mohla projevit už nyní, při schvalování státního rozpočtu pro rok 2015, kdy ministerstvo potřebuje podporu krajů při své snaze navýšit rozpočet pro příští rok. Hovořil také o reformě státní správy. V této souvislosti slíbil hejtmanům, že bude-li na kraje v budoucnosti přenesena některá z kompetencí, která nyní spadá pod Ministerstvo vnitra, budou s tím ruku v ruce přeneseny i finanční prostředky, které umožní krajům vykonávat přenesenou službu občanům. „Když jsem přijel do Pardubic, očekával jsem, že dostanu perník, místo toho si odvážím spoustu úkolů,“ dodal s nadsázkou a úsměvem ministr Chovanec.

Důležitým tématem pro hejtmany je i případné rušení poboček České pošty v krajích. Hejtmani se dlouhodobě snaží udržet stávající pobočky České pošty a zajistit její služby i pro občany malých obcí. S předchozím vedením Ministerstva vnitra se nepodařilo dosáhnout dohody. Nynější postoj ministerstva se ale mění a snaha zachovat pobočky České pošty je společnou prioritou hejtmanů i ministerstva.