Informace č.j.: JMK 79990/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK     79990/2007                        S-JMK 62040/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                14.6.2007                                          
 
 
Korespondence s obcí Pasohlávky- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 13.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s obcí Pasohlávky“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „dle zápisu č. 12 obce Pasohlávky ze dne 19.6.2006 byl odsouhlasen dopis ing. Venclíkovi o jednání a uskutečnění založení akciové společnosti pro rozvoj lázeňské zóny. Požadujeme
a) předat kopii podepsané verze tohoto dopisu
b) kopie veškeré korespondence JMK s obcí Pasohlávky následující po odeslání předmětného dopisu
c) kopie veškeré korespondence JMK s obcí Pasohlávky předcházející předmětnému dopisu, a to od 1.5.2006,
s tím, že „’Korespondencí‘ se rozumí veškerá korespondence odeslaná a přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
V příloze Vám zasíláme tyto následující dokumenty, resp. korespondenci, vztahující se k jednání uvedenému shora:
 
a) kopie dopisu Obce Pasohlávky určeného Ing. Milanu Venclíkovi, 1. náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje, ze dne 20.6.2006,
 
b) kopie dopisu Obce Pasohlávky určeného Ing. Stanislavu Juránkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje, ze dne 1.12.2006.
 
 
Žádné další Vámi požadované informace, resp. korespondenci nemáme.
  
 
            S pozdravem
 
  
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
 
Přílohy: dle textu