Informace č.j.: JMK 80979/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                          SpZn.                                   Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 80979/2007                   S-JMK 74252/2007 OKP               Mgr. Doleželová/541651213                19. 6. 2007                            
                                           
 
„Pospíšil – varianta přes Břeclav neexistuje“ – písm. a) a písm. c) žádosti – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 5. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Pospíšil – varianta přes Břeclav neexistuje“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti odkazujete na přiložený novinový článek „Pospíšil: Varianta přes Břeclav neexistuje“ s tím, že v Žádosti uvádíte: „radní ‘pospíšil‘ uvedl, že trasa je dlouhodobě ‘kkordinovaně‘ připravovaná českou a rakouskou stranou. Dále uvedl, že trasa dálnice
na Mikulov je uvedena v Dopravní politice schválené vládou v červnu loňského roku.
a) požadujeme předat dokumenty, dokládající, že trasa je dlouhodobě ‚kkordinovaně‘ připravovaná českou a rakouskou stranou
b) ‘požadaujeme‘ předat kopii usnesení vlády z června loňského roku, na které radní ‘pospíšil‘ odkazuje
c) požadujeme předat titulní stranu předmětné dopravní politiky a kopie těch stran tohoto dokumenty, kde je trasa dálnice na Mikulov uvedena.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že informace požadovaná dle písm. b) Žádosti (a to Vámi specifikované usnesení Vlády ČR.) se nevztahuje k působnosti Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 74252/2007 ze dne 11. 6. 2007 informováni o odložení písm. b) Žádosti včetně uvedení důvodů pro odložení.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k písm. a) a písm. c) Žádosti poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné dokumenty, resp. informace dokládající projednávání
s Rakouskem
 
k písm. c) Žádosti:
 
            Ani Dopravní politika (vyhovující názvem) schválená v roce 2005 jmenovitě trasu R 52 (jakož i žádných jiných komunikací) neobsahuje. Operační program doprava (vyhovující datem projednání Vládou ČR, nikoliv však schválením) jmenovitě trasu R 52 na Mikulov neobsahuje. PUR i GEPARDI (nevyhovující názvem ani termínem) jmenovitě trasu R 52 na Mikulov obsahují.
 
 
Žádné další informace v dané věci, resp. k písm. a) a písm. c) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.