Noc kostelů se konala již po šesté

S ještě větším zájmem návštěvníků než v předcházejích letech se v pátek 23. května 2014 setkal letošní ročník akce Noc kostelů, která se konala pod záštitou hejtmana Michala Haška.

Noc kostelů kromě zajímavého programu a prohlídky jindy nepřístupných prostor (napříkald chrámových věží či varhan) nabídla také možnosti setkání a rozhovorů na duchovní či kulturní témata.Do šesté Noci kostelů se jenom v brněnské diecézi zapojilo 160 chrámů a modliteben, v celém České republice pak přibližně 1 400.

Cílem akce, která má své začátky v Rakousku, je představit široké veřejnosti nenuceným způsobem křesťanskou víru a kulturu. Při Noci kostelů si návštěvníci měli možnost prohlédnout v chrámech a modlitebnách architekturu objektů, nahlédli do krypt, věží, sakristií nebo klášterních zahrad. Program obsahoval také koncerty, divadelní představení, diskuse, výtvarné dílny i modlitby.

Více informací o akci najdete na www.nockostelu.cz  .