Příprava na rekonstrukci nemocnice v Tišnově pokračuje

Hejtman Michal Hašek zamířil ve čtvrtek 22. května 2014 na Tišnovsko – v rámci své pracovní cesty se nejprve seznámil se stavem příprav na rekonstrukci krajem zřizované tišnovské nemocnice.

V rámci plánované první etapy rekonstrukce tišnovské nemocnice vznikne stavba jednopodlažní polikliniky v těsném sousedství stávajícího areálu a v druhé etapě čtyřpodlažní lůžkový objekt o kapacitě 100 lůžek náhradou za staticky i provozně nevyhovující východní křídlo hlavní budovy. V současnosti se připravuje projektová dokumentace stavby, která přijde na šest milionů korun.

„Nemocnice je a zůstane příspěvkovou organizací kraje. Bude nadále provozována jako veřejné zdravotnické zařízení. Její tradice ji předurčuje, aby byla oázou klidu pro pacienty," zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Její budoucnost je právě v poskytování služeb, které brněnská zařízení urgentní a akutní péče nemohou poskytovat a neposkytují. Nemocnice by měla zastřešovat kompletní ambulantní péči v regionu, ať již svými specialisty, tak i nabídnutím prostoru pro rozvoj privátní ambulantní péče s podporou specializovaných odborných služeb, například laboratoří a radiodiagnostického oddělení. Současně je nutné směřovat další rozvoj nemocnice k specializované následné péči a rehabilitaci především pro pacienty po léčbě centrálních mozkových příhod. Paralelně je třeba poskytovat základní nemocniční péči pro obyvatele Tišnovska v interních oborech a formou specializovaných stacionářů. Z této koncepce pak vycházejí i přípravy pro komplexní rekonstrukci nemocnice a vytvoření Centra zdravotnických a sociálních služeb v Tišnově. V tuto chvíli je schválen investiční záměr na pořízení projektové dokumentace. Při sestavování rozpočtu na rok 2015 předložím radě a zastupitelstvu návrh na financování výstavby ambulantního traktu nemocnice v roce 2015. Stavební část obou pavilonů vyjde zhruba na čtvrt miliardy korun. Půjde o největší akci v rámci jihomoravského zdravotnictví,“ konstatoval hejtman Hašek.

Podrobná prezentace ZDE (pdf, 1 MB)

Michal Hašek se také v tišnovské nemocnici zajímal o fungování zdejší výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby JMK, která byla v březnu posílena o jednu výjezdovou skupinu rychlé zdravotnické pomoci (RZP) navíc k jedné posádce rychlé lékařské pomoci. Vedení nemocnice jej také informovalo o zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé, kterou pro část okresu Brno-venkov poskytuje právě tišnovská nemocnice.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMK