Potvrzení a prohloubení spolupráce s partnerskými městy

V pátek 16. května 2014 došlo ve Velkých Bílovicích za účasti člena Rady Jihomoravského kraje Jaroslava Parolka a vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje Rostislava Snovického k podepsání potvrzovacího společného memoranda o spolupráci v oblasti kultury, školství, ekonomiky a vzájemné propagace mezi městy Velké Bílovice, argentinským Presidencia Roque Sáenz Peňa a slovenskými Šenvicemi, která úspěšně trvá již pět let.

Partnerská města zastupovali při podpisu starostové těchto obcí. Za Velké Bílovice to byla starostka Marie Vlková, město Presidencia Roque Sáenz Peňa jeho starosta Gerardo Cipolini a slovenské Šenkvice potom rovněž starosta Peter Fitz.
Kromě výše zmíněného memomanda však došlo také k podepsání dalšího aktu o prohloubení spolupráce s krajanským spolkem Unión Checoslovaca v argentinské provincii Chaco, a to především prostřednictvím občanského sdružení Chaco-Checo, které zastupovala prezidentka Zdeňka Řeháčková.

foto JMK