Hejtmani jednali s ministryní práce a sociálních věcí

Převod poskytování sociálních služeb ze státu na kraje byl v úterý 20. května 2014 hlavním tématem setkání hejtmanů s ministryní Michaelou Marksovou – Tominovou.

Od ledna příštího roku má stát převést financování sociálních služeb na kraje. Musí tak nezbytně dojít ke shodě krajů a ministerstva práce a sociálních věcí nad podobou zákona.

Hejtmani se obrátili na ministryní s řadou připomínek a podnětů k podobě zákona a hledali shodu nad důležitými body tak, aby kraje mohly v maximálně možné míře a bez komplikací pro občany plynule pokračovat v poskytování a financování sociálních služeb ve svých regionech.
Ministryně Marksová - Tominová ujistila hejtmany, že se v rámci jednání vlády o rozpočtu bude maximálně snažit, aby se vláda a koaliční partneři drželi vládního prohlášení a aby v této věci nedošlo ke komplikacím, které by mohly celý proces ohrozit.
Pro hejtmany je pak naprosto klíčové, aby se podařilo zajistit stabilní a dlouhodobé financování sociálních služeb.