Kraj poskytne humanitární pomoc zaplavenému srbskému regionu

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. května 2014 schválila záměr humanitární pomoci opštinám Šumadijského okruhu ve středním Srbsku, které byly postiženy povodní.

„Po zmapování konkrétní situace navrhne krajská rada finanční částku, díky které bude moci po schválení v krajském zastupitelstvu pomoci nejvíce postiženým oblastem,“ řekl hejtman Michal Hašek. V tomto partnerském regionu Jihomoravského kraje byly nejvíce postiženy opštiny Topola (viz přiložené fotografie), Knić, Rača, Batočina. V Lapovu a Kragujevci přívalové vody zaplavily vesnice a administrativní centra opštin. V Topole při záchranářských akcích zahynul jeden hasič. V těchto opštinách je řada silnic uzavřena, jsou stržené a poškozené mosty, nastaly značné výpadky v zásobování elektřinou. Některé vesnice jsou již několik dní den bez dodávek, nepoužitelná je převážná část studní, občané ze zasažených domů jsou ubytováni ve školách.
Obrovské škody jsou rovněž na zemědělských plodinách podobně jako na území celého Srbska. V současné době je kritický nedostatek hygienických a dezinfekčních prostředků a také pitné vody v důsledku zničené vodovodní sítě a poškozených septiků. Na řadě míst lze hovořit o ekologické katastrofě.

Velkým problémem jsou v důsledku povodní a vydatných dešťů velmi četné sesuvy půdy, které ohrožují objekty a infrastrukturu. Očekávané výrazné oteplení vyvolává obavy ze vzniku infekčních onemocnění. Hlavní pozornost se nyní soustřeďuje na sanaci následků povodní.