Rada jmenovala ředitele škol a školských zařízení

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 jmenovala celkem 20 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti školství.

Jmenování ředitelů vzešlo z výsledků konkurzních řízení v dubnu a květnu letošního roku. Rada přitom ctila doporučení jednotlivých konkurzních komisí. „V letošním roce předpokládáme, že proběhne ještě osm dalších konkurzů. Jde o tři konkurzy, které vyhlašujeme opakovaně a konkurzy na místa, kde se ředitelé vzdali svých funkcí. Předpokládáme, že termín nástupu zůstane 1. srpen 2014, tak aby se školy mohly připravit na nový školní rok,“ řekl radní Jiří Janda. Uvedených osm chystaných konkurzů se týká následujících škol: DDM Junior, OA, SOŠ a VOŠ Brno, Kotlářská, ZUŠ Brno, Vídeňská a Domov mládeže Brno, Gorkého, DDM Moravský Krumlov, Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín, Gymnázium a SOU Mikulov a SOŠ a SOU Vyškov.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Konkurz zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce.

V roce 2012 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje konkurzní řízení na 150 pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení, jejichž ředitelé vykonávali ke dni 1. 1. 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let, v roce 2013 pak 17 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení, kteří vykonávali ke dni 1. 1. 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu 3 až 6 let.

Přehled jmenovaných ředitelů ZDE (xls, 40 kB)

foto JMK