Schváleny tři dopravní stavby – v Kuřimi, Tišnově a Neslovicích

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 udělila souhlas k zahájení tří zadávacích řízení na veřejnou zakázku na stavební práce v oblasti dopravy. Jedná se o akce II/385 Kuřim průtah, III/3771 Tišnov – Předklášteří a II/394 Neslovice průtah.

„Současné vedení kraje tak dotáhlo do konce přípravy těchto významných dopravních staveb, kde původní záměry byly schváleny už v letech 2003 a 2004. Rada dnes schválila vyhlášení konkrétních veřejných zakázek. V případě průtahu Kuřimí dojde k rekonstrukci celého povrchu a to od výjezdu od Čebína až po nájezd na okružní křižovatku směrem na Brno o celkové délce přes dva kilometry. Půjde o výměnu současného krytu za novou asfaltovou vrstvu s přídavkem drcené gumy. Sníží se tak hluková zátěž. Hodnota této zakázky je zhruba 20 milionů korun a měla by být realizována od dubna do listopadu příštího roku. Další stavbou je průtah Neslovicemi. Zde půjde o zakázku za 22 milionů korun, která by měla být zahájena už letos v září. Stavět by se mělo do srpna 2015, zdrojem jsou opět peníze z fondů Evropské unie. Do třetice bude vystavěna silnice z Tišnova do Předklášteří – jde o komunikaci ve městě podél železniční trati. Hodnota této zakázky bude přes 24 milionů opět bez DPH. Akce proběhne od letošního září do října příštího roku, financována bude z fondů Evropské unie. Beru to jako tečku za desetiletou anabází. Je to určitý dluh bývalého vedení kraje směrem k uživatelům těchto silnic. Doufám, že s využitím fondů Evropské unie na podzim příštího roku bude ve všech místech hotovo,“ konstatoval hejtman Michal Hašek. Jak dále uvedl, dlouhodobou strategií Jihomoravského kraje je vypisování otevřených výběrových řízení. „V rámci výběrových řízení se nám daří dosahovat velmi významných úspor. Ceny, za které v těchto letech zhotovitelé staví, odpovídají zhruba šedesáti až pětašedesáti procentům ceny, kterou předpokládají projektanti. Když vezmeme všechny už realizované akce, tak úspory jdou do stovek milionů korun,“ řekl hejtman Hašek.