Město Blansko chce převést muzeum pod kraj

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 vzala na vědomí žádost města Blanska o převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko a pověřila radního Jiřího Němce k jednání s představiteli města Blanska za účelem získání podkladů nutných pro rozhodnutí v této věci. Novináře o tom informoval hejtman Michal Hašek.

„V minulosti byl okres Blansko jediným okresem v kraji, kde tehdejší přednosta Okresního úřadu ještě před vznikem krajů rozhodl o převedení muzeí na města Blansko a Boskovice. Jedině zde tato zařízení nepřešla na nově vznikající Jihomoravský kraj. Dnes platí, že jsou financována především z rozpočtu těchto měst. Protože víme, že obdobná situace je v Boskovicích, z iniciativy Jihomoravského kraje bude osloveno i město Boskovice se žádostí, zda se chce nebo nechce takovýchto jednání zúčastnit. Nikterak nepředjímáme rozhodnutí městské samosprávy v Boskovicích. Pokud by se přidali k jednání kraje s městem Blanskem, byla by to pro nás jednodušší situace, celou věc bychom projednávali komplexně, jednou a za stejných podmínek pro Blansko i Boskovice,“ řekl hejtman Hašek.

Jihomoravský kraj se na činnosti muzea v Blansku podílí poskytováním finančního příspěvku na provoz a také prostřednictvím účelových dotací na konkrétní akce, které jsou poskytnuty v rámci dotačního programu administrovaného odborem kultury a památkové péče. Na provoz muzea přispívá Jihomoravský kraj každoročně od roku 2004, výše příspěvku se v předchozích letech pohybovala v rozmezí 300 − 950 tisíc korun. Pro rok 2014 bylo schváleno poskytnutí mimořádné dotace na podporu činnosti muzea ve výši 640 tisíc korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMK