Jihomoravský kraj obhájil ratingové hodnocení Aa1.cz

Jihomoravský kraj získal od společnosti Moody’s Investors Service Limited národní rating Aa1.cz. Rada JMK ve čtvrtek 15. května 2014 vzala toto ratingové hodnocení na vědomí. Následně hodnocení předal hejtmanovi Michalu Haškovi zástupce společnosti Petr Vinš.

„Těší mne, že nezávislé hodnocení renomované agentury opakovaně potvrdilo dobré hospodaření Jihomoravského kraje,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Jsem rád, že je oceňována konzervativní rozpočtová politika kraje. Jsme velmi uměření, stanovujeme si přísnější cíle, než říká predikce ministerstva financí, která se v minulosti už vícekrát ukázala příliš optimistická. Co se týká rozpočtového určení daní, nejvážnější připomínky hejtmanů směrem k ministerstvu financí se týkají vrácení procenta sdílených daní pro kraje zpět na úroveň roku 2011. Toto by mělo platit od ledna příštího roku a kraje by tak měly získat navíc 3,5 a ž 4 miliardy korun, pro jižní Moravu by měla z této částky připadnout zhruba desetina. Při sestavování rozpočtu kraje na rok 2015 chceme výrazněji měnit dotační systém a posílit vlastní investice. Nehodláme si přitom brát další úvěry. V případě zvýšení investic v oblasti silniční infrastruktury budeme chtít, aby kraje získaly ze zákona pevně stanovený zdroj příjmů: možností, o které jednáme s ministerstvem financí, je získání určitého malého podílu ze spotřební daně z pohonných hmot,“ řekl hejtman Hašek.

Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům.

Hlavním faktorem ratingu Jihomoravského kraje na úrovni Aa1.cz je konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, který vedl k téměř vyrovnanému hospodaření, dostatečným provozním přebytkům a stabilní likviditě. Rating zohledňuje také dobře zvládnutelnou dluhovou službu, kterou si kraj udrží i v dohledné budoucnosti. Ratingový výhled je stabilní. Pozitivní vliv na rating kraje mohou mít udržitelné zlepšení provozních přebytků a mírný dluh. K tlaku na snížení ratingu by naopak mohl vést prudký nárůst dlouhodobé zadluženosti kraje nad jeho plánovanou úroveň společně s propadem provozních přebytků.

Národní rating Moody’s mají v České republice celkem tři kraje (kromě Jihomoravského ještě Liberecký a Ústecký kraj), a to na stejném stupni Aa1.cz – jde o druhý stupeň z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který představuje velmi vysokou schopnost dostát svým splatným závazkům (ve srovnání s ostatními domácími subjekty), nejvyšší, který může dosáhnout kraj.

Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o ratingovém hodnocení se společností Moody’s Investors Service 1. prosince 2011. Na základě této smlouvy provedla společnost Moody’s Investors Service v roce 2012 ratingovou analýzu a udělila Jihomoravskému kraji národní rating Aa1.cz. V letošním roce, stejně jako v roce 2013, byl na základě ratingové analýzy Jihomoravskému kraji potvrzen národní rating Aa1.cz.

Podle ratingové analýzy patří mezi silné stránky Jihomoravského kraje:
» Dostačující provozní přebytky v kontextu příznivého splátkového kalendáře.
» Solidní výsledky rozpočtu.
» Stabilní hotovostní rezervy.

Podrobná informace k ratingu ZDE (pdf, 930 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK