Infromace č.j.: JMK 72790/2007

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                  SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 72790/2007        S-JMK 72790/2007/ OSO              Mgr. Koníček/541658854                     18. 6. 2007

 

 

Podpisový řád - poskytnutí informace

 

Vážení,

            dne 3. 6. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie platné verze Podpisového řádu“.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii Podpisového řádu a jeho dvou příloh.

 

 

 

 

            S pozdravem

 

v. z. Mgr. Petra Kovářová, v.r.

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz