foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Koncepce, studie, plány, programy

12.04.2019

Přehled zpracovaných platných strategických, programových a koncepčních dokumentů

Dokumenty zpracované na úrovni Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Náhled
18.04.2019

Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025

pdf, 4 MB 

Náhled
09.03.2017

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 - 2021

(pdf, 3,18 MB) 

01.03.2017

Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje

Náhled
03.02.2017

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského krajr na období 2017 - 2018

Náhled
03.02.2017

Vyhodnocení Krátkodobého realizačního plánu na období 2013 - 2015

Krátkodobý realizační plán na období 2013 - 2015 rozvíjel Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 - 2018 a byl nástrojem pro její implementaci. 

Náhled
26.05.2016

Oznámení koncepce (výtah) - Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

(pdf, 680 kB) 

Náhled
03.05.2017

Program rozvoje cestovního ruchu - analytická část_ k 28.04.2017

Schváleno ZJMK dne 28.04.2017 (pdf, 3,2 MB) 

Náhled
03.05.2017

Program rozvoje cestovního ruchu - návrhová část_k 28.04.2017

Schváleno ZJMK dne 28.04.2017 (pdf, 1,6 MB) 

Náhled
26.05.2016

Program rozvoje cestovního ruchu - přílohy

(pdf, 3 MB) 

11.12.2014

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020

Náhled
23.11.2011

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

18.04.2011

Aktualizovaná verze Strategie protidrogové politiky JMK na období 2010-2018

Náhled
18.05.2016

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023