Ve Valticích vznikne Národní centrum divadla a tance

Hejtman Michal Hašek se v pátek 9. května 2014 v areálu zámku ve Valticích zúčastnil symbolického poklepu základního kamene akce Národní centrum divadla a tance. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo jako součást každoročních Valtických vinných trhů.

Stavba „Rekonstrukce barokního divadla, zámecké jízdárny a domku zahradníka na zámku ve Valticích“ je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Hejtman Hašek vyjádřil v této souvislosti přesvědčení, že po rekonstrukci zámecké jízdárny v Lednici dojde k novému využití další části Lednicko-valtického areálu a tím i k rozvoji celého regionu. „Věřím, že se tak podaří využít potenciál kulturního dědictví, které máme na jižní Moravě,“ uvedl hejtman.
Po opravě za přibližně čtvrt miliardy korun vznikne zázemí divadelním a tanečním souborům, ale také badatelům, které zajímají dějiny těchto umění. Sály s jevišti budou postavené tak, aby splnily nároky profesionálů i amatérů, herců a tanečníků. Vedle divadelních a tanečních představení se počítá i s pořádáním tematických výstav.
Připravovaný projekt počítá s rekonstrukcí divadla do původní prostorové podoby jak v interiéru, tak v exteriéru podle dochovaných archivních materiálů. Navrhovaná technologie má umožnit jak historická představení s potřebnými efekty, tak i soudobá s moderními požadavky. V divadle budou v návaznosti na zámek obnoveny všechny původní komunikační systémy. Pro současný provoz budou jako foyer a zázemí pro hosty použity prostory vedlejší bývalé lisovny, šatny pro účinkující budou zřízeny v novém suterénním prostoru podél jižní fasády divadla. Objekt bude zastřešen novým krovem, replikou barokního. Obnova jízdárny spočívá v odstranění nevhodných zásahů a počítá s rehabilitováním prostoru do historické podoby. Přilehlá budova zahradníkova domku bude nově využívána jako technické a provozní zázemí pro jízdárnu. Domek projde kompletní obnovou exteriéru i interiéru.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK