Změny ve vedení Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Novým vedoucím úseků Krajského úřadu Jihomoravského kraje předal v pondělí 5. května 2014 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou jmenovací dekrety. Toto pověření získali vedoucí na základě rozhodnutí ředitelky krajského úřadu.

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, MPA rozhodla s účinností od 5. 5. 2014 o změnách ve vedení Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Učinila tak po důkladném posouzení možností řízení úřadu a při zohlednění provedených změn kompetencí v oblasti samosprávy u členů Rady Jihomoravského kraje dohodnutých koaličními partnery v uplynulém období.

S účinností od 5. 5. 2014 určila po projednání s hejtmanem dle zákona o krajích svou zástupkyní Ing. Ludmilu Hrachovinovou. Stejně tak určila svým zástupcem ve druhém stupni JUDr. Romana Heinze, Ph.D.

Se stejnou účinností, tj. od 5. 5. 2014, ředitelka krajského úřadu po projednání s vedením krajem pro lepší koordinaci a usměrňování jednotlivých činností vykonávaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci samostatné i přenesené působnosti jmenovala aktuálně neobsazená místa vedoucích úseků tak, že v současné době jsou vedoucími úseků:
- úsek rozvoje kraje - Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje
- úsek územního plánování a správy - JUDr. Roman Heinz, Ph.D., vedoucí odboru kontrolního a právního (nově jmenován)
- úsek ekonomický a organizační - Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického
- úsek veřejných služeb - Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí (nově jmenován)
- úsek dopravy a majetku – Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru dopravy


V Brně dne 5. 5. 2014
JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

případné dotazy adresujte:
Mgr. Denisa Kapitančiková, kapitancikova.denisa@kr-jihomoravsky.cz  
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK