Slavnostní shromáždění akademické obce Dies Academicus

Udělením cen rektora vyvrcholila v Brně v úterý 6. května 2014 akademická slavnost Masarykovy univerzity Dies Academicus. V prostorách univerzitního kina Scala se slavnostního obřadu za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek.

Hlavním bodem programu bylo předání Cen rektora za významný tvůrčí nebo umělecký čin. Ceny z rukou rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka převzali také nejlepší studenti doktorských a magisterských studijních programů, oceněny byly i vynikající disertační práce.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK