Kraj podpořil Regionální agrární komoru

Hejtman Michal Hašek a předseda Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václav Hlaváček podepsali v pondělí 5. května 2014 smlouvu o dotaci Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje ve výši 1 milionu korun na realizaci akce „Podpora zemědělství v JMK“.

„Kde jinde, než na jižní Moravě by se měl kraj starat o své zemědělce. Regionální agrární komoru považujeme za významného partnera, se kterým spolupracujeme na rozvoji jižní Moravy i soukromého podnikání,“ řekl hejtman Michal Hašek. „Regionální agrární komora dotaci využije na aktivity v rámci potravinářských a zemědělských veletrhů, organizaci soutěže Zlatá Chuť jižní Moravy 2014, realizaci Jihomoravských dožínek 2014 a seminářů pro zemědělce. Dále půjde o provoz Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, které poskytuje informační servis pro zemědělce v Jihomoravském kraji a prezentaci na výstavě Země živitelka 2014,“ uvedl Michal Hašek. „S představiteli agrární komory se snažíme řešit největší problémy, ke kterým v posledních letech patří především sucho a půdní eroze. Naší trvalou snahou zůstává zadržování vodních toků, obnova závlahových systémů a přirozená retence vody v krajině. K tomu patří i vybudování malých rybníků,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Jak dále řekl, krajská rada na svém jednání 5. května 2014 schválila spoluúčast Jihomoravského kraje na realizaci kulturní akce „Jihomoravské dožínky“. Ty se uskuteční 31. srpna 2014 na Náměstí Svobody a Moravském náměstí v Brně. Dožínky uspořádá Jihomoravský kraj ve spolupráci se sdružením „Sdružení přátel folkloru v Brně“, Statutárním městem Brnem a Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje. Akce se uskuteční v rámci XXV. Mezinárodního folklórního festivalu Brno. Proběhnou zde tradiční dožínkové slavnosti spojené s výstavou hospodářských zvířat, zemědělské techniky a hasičské techniky.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK