Ministerstvo financí: Jihomoravský kraj hospodařil tradičně bez chyb

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 5. května 2014 převzal z rukou ředitele odboru ministerstva financí Luďka Gulásziho a kontrolora ministerstva financí Antonína Tomečka zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2013.

Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v příslušném zákoně. „Přeloženo do srozumitelného jazyka, znamená to, že kraj hospodařil na jedničku. Těší mne, že Jihomoravský kraj patří podle názoru odborníků Ministerstva financí ČR tradičně ke krajům bez problémů s hospodařením. Vysoce je hodnocena také profesionální úroveň pracovníků krajského úřadu v oblasti ekonomiky a účetnictví. Věřím, že podobně dobré vysvědčení dá Ministerstvo financí ČR Jihomoravskému kraji i v příštích letech“ řekl hejtman Michal Hašek.

Kompletní zpráva o výsledku přezkumu bude součástí závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2013, který bude krajské zastupitelstvo projednávat 19. června 2014. „Součástí projednávání bude také rozhodnutí, jak bude využít přebytek loňského rozpočtu zhruba 200 milionů korun. Počítáme s posílením investic do vlastních zařízení, posílení klasických dotačních titulů. Vyjednáváme rovněž možnost předčasného splacení úvěru od Evropské investiční banky,“ konstatoval hejtman Michal Hašek. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK