Hejtman jednal s řediteli krajských nemocnic

V Brně se dnes 5. května 2014 uskutečnilo pravidelné setkaní hejtmana Jihomoravského kraje s řediteli krajských nemocnic. Michal Hašek na něm informoval o změnách v rozdělení kompetencí členů Rady JMK, kdy po převzetí odpovědnosti za úsek investic hejtmanem kraje bude odbor zdravotnictví nově v operativních věcech řídit radní Marek Šlapal.

Hejtman poděkoval všem ředitelkám a ředitelům krajských nemocnic za dosavadní spolupráci, ocenil pozitivní výsledky hospodaření jihomoravských nemocnic, dosaženou shodu s dalšími zřizovateli na podobě akutního lůžkového fondu i přípravu koncepce následné péče. V průběhu měsíce května navštíví hejtman Hašek a radní Šlapal postupně všechny krajské nemocnice.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK