Setkání mládeže z francouzského regionu Gers a jižní Moravy

V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu proběhlo v pátek 2. května 2014 setkání mládeže z francouzského regionu Gers a Jihomoravského kraje. Účastníky společného projektu participativní demokracie s názvem New Youth Democratic Parliament pozdravil náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Projekt, v rámci kterého setkává a diskutuje na 100 účastníků z řad mládeže ve věku 13 až 17 let, si klade za cíl větší zapojení mladé generace do místního a občanského života obou regionů. Prostřednictvím těchto setkání se mladí lidé seznámí s fungováním politického a občanského života v ČR a ve Francii, delegace z Gers pak chce zvýšit povědomí o fungování Generální rady mládeže Gers mezi mladými lidmi z jižní Moravy a politickými představiteli Jihomoravského kraje. V rámci společných setkání obě skupiny absolvují semináře, na kterých si předají vzájemné zkušenosti z místní, národní a evropské demokracie.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK