Jihomoravský kraj získal razítko Dobré Praxe

Dne 28. dubna 2014 se v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR 2014, jejímž členem je Jihomoravský kraj od roku 2008.

V úvodu zasedání se představili noví členové asociace, mezi nimi i dvě jihomoravská města Znojmo a Šlapanice. Následoval informační a diskusní blok na téma "Společenská odpovědnost a odpovědné zadávání veřejných zakázek v prostředí veřejné správy", v němž Jihomoravský kraj prezentoval postup uplatňování zásad společenské odpovědnosti na krajské úrovni. Za inspirativní a odpovědné aktivity bylo Jihomoravskému kraji uděleno razítko Dobré Praxe, které převzal radní Antonín Tesařík, politik Projektu Zdravý Jihomoravský kraj a místní Agendy 21.

Na programu zasedání Valné hromady byla významná témata související s mezinárodním Projektem Zdravé město a místní Agendou 21. Byl vyhodnocen rok 2013, hospodaření asociace a představena Výroční zpráva. Byly též uvedeny výsledky spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni, projednána spolupráce s odbornými partnery a nastíněn návrh Strategie NSZM ČR na období 2015 – 2030, s výhledem do roku 2050. Ke konci dubna 2014 má NSZM ČR celkem 117 členských municipalit, přičemž Projekt Zdravé město, obec, kraj má vliv již na 56 % populace České republiky.

Více informací o Projektu Zdravý Jihomoravský kraj ZDE.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK