V Brně bylo otevřeno další špičkové výzkumné centrum

V Brně bylo v úterý 29. dubna 2014 slavnostně otevřeno nově vybudované vědecké Centrum excelence CzechGlobe, jež vzniklo při Centru výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Za Jihomoravský kraj se této akce zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek.

Součástí akce bylo také zprovoznění pavilonu laboratoří, nesoucího jméno významného ekofyziologa profesora Paula Jarvise.
Centrum CzechGlobe je jedním z osmi úspěšných projektů Operačního programu VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) podporujících vznik Evropských center excelence, jehož vybudování a počáteční provoz byly financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu.
Cílem projektu CzechGlobe bylo vybudování moderní výzkumné infrastruktury umožňující komplexní výzkum problematiky globální změny. Aktivity Centra CzechGlobe rovněž zahrnují rozvoj inovačních technologických postupů, návrhů opatření pro adaptaci a vzdělávací činnost.
Nově otvíraný pavilon s laboratoří umožní studovat bezprostřední odezvu rostlin na vliv prostředí. Tato laboratoř patří ke klíčovým prvkům infrastruktury CzechGlobe.
Více informací najdete na www.czechglobe.cz  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK