Rada Asociace krajů jednala v Olomouci

Hlavními body jednání 11. Rady Asociace krajů ČR, které se v pondělí 28. dubna 2014 konalo v Olomouci, byla příprava na jednání s premiérem republiky Bohuslavem Sobotkou a ministry vlády ČR, které se uskuteční 29. dubna v Praze a také příprava na setkání s prezidentem republiky Milošem Zemanem. To se koná ve středu 30. dubna na Pražském Hradě.

Hejtmani se zabývali především komplikovanou situací ve financování sociálních služeb. K tomu uvedl předseda AKČR Michal Hašek: „Nezbývá nám v tuto chvíli nic jiného, než apelovat na předsedu vlády, aby se problematika začala řešit co nejdříve, aby se neprodlužovalo současné provizorium a konečně se tak stabilizovala situace kolem financování sociálních služeb všech krajů.“

Evergreenem pro Radu AKČR se stává debata o příštím plánovacím období a čerpání fondů EU. Jak uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický: „Vláda si musí uvědomit, že ministerstva řídí ministři a ne úředníci. V současné době připomínkujeme další důležité dokumenty vzešlé z jednání vlády. Ty podle názoru hejtmanů musí doznat změn a brát ohledy na postoje samospráv, ať už krajů, nebo například měst a obcí.“

Rada v průběhu jednání projednala problematiku v oblasti dopravy. Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil reagoval na současný stav: „Podpoříme záměr zrychlit přípravu silničních staveb a budeme s vládou spolupracovat například i v otázkách mýtného.“

Hejtmani také v průběhu setkání ocenili dnešní rozhodnutí vlády, které povede ke stabilizaci ve zdravotnictví. „Je to krok správným směrem a pro kraje je to jednoznačně pozitivní zpráva,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Pracovní oběd hejtmanů s prezidentem republiky Milošem Zemanem byl dalším společným tématem pondělního odpoledne. Spolu s prezidentem se hejtmani chystají vyhodnotit oficiální návštěvy hlavy státu v krajích ČR, jejichž první kolo před nedávnem prezident uzavřel v Královéhradeckém kraji. „Nyní prezidentská kancelář ve spolupráci s kraji plánuje druhé kolo cest pana prezidenta po českých a moravských regionech a já věřím, že vzájemné zhodnocení těchto cest povede k další efektivní komunikaci mezi Hradem a hejtmany o dalším rozvoji regionů,“ dodal předseda AKČR Michal Hašek.

Závěrem hejtmani probrali program nadcházející, tedy již 12. Rady AKČR. Její součástí by měla být i volba nového vedení AKČR.