Krajské cvičení „ERGON 2014“ bylo úspěšné

V areálu „Ergon“ v Brně-Maloměřicích se v pátek 25. dubna 2014 uskutečnilo Krajské taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Jihomoravského kraje „ERGON 2014“. Jeho tématem byla činnost složek IZS JMK a orgánů krizového řízení při vzniku mimořádné události (havárii) - destrukci objektu následkem výbuchu plynu.

Jak uvedl při závěrečném zhodnocení řídící cvičení hejtman Michal Hašek, podařilo se splnit všechny cíle cvičení. „Jsem rád, že jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému spolu umí komunikovat. Přeji si, abychom nemuseli reálně řešit obdobnou událost. V případě, že by k ní však došlo, jsem přesvědčen, že se na Vás mohu spolehnout jak já, tak i obyvatelé jižní Moravy. Děkuji za náročnou práci profesionálních i dobrovolných složek, které si nesmírně vážím,“ řekl hejtman Hašek. Krajský policejní ředitel Leoš Tržil uvedl, že takováto cvičení jsou důležitá pro další součinnost: „Stejně důležité je i prohloubení vztahů mezi složkami Integrovaného záchranného systému,“ dodal. Ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK Milan Klusák rovněž uvítal tuto možnost procvičit součinnost s dalšími složkami IZS a ověřovat traumatologický plán. Starostka městské části Brno-Maloměřice a Obřany Klára Liptáková poděkovala všem zúčastněným za jejich nasazení.

Cvičení se zúčastnilo přibližně 230 příslušníků IZS JMK (šlo o jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, Policie ČR, pracovníky Zdravotnické záchranné služby JMK a Panelu nestátních neziskových organizací). Po zahájení cvičení následoval zásah jednotlivých složek IZS JMK uvnitř areálu. K vidění byly postupně záchranné a likvidační práce složek IZS po destrukci budovy, statická prezentace činnosti Hasičského záchranného sboru (HZS) JMK při záchraně zasypaných/zavalených osob ve výkopech s využitím stabilizačního systému PARATECH; zásah hasičů v zakouřeném podzemí a prezentace dálkového přenosu obrazu z termokamery na velitelské pracoviště, prezentace činnosti štábu velitele zásahu a mobilního operačního pracoviště HZS JMK a prezentace a ukázka činnosti střelmistrů HZS ČR, skupiny Morava a Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK