Česko-rakouská konference k tématu opatrování dětí

V pátek 25. dubna 2014 se v brněnském hotelu Continental uskutečnila česko-rakouská konference na závěr projektu Harmonizace při opatrování dětí. Konferenci zahájil náměstek hejtmana Roman Celý, pod jehož záštitou se celá akce konala.

Před samotným zahájením jednal náměstek hejtmana Roman Celý spolu s radními Antonínem Tesaříkem a Jiřím Němcem o rodinné politice z pohledu kraje s místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Bartoškem. V průběhu konference pak byly představeny výsledky česko-rakouského projektu Harmonizace při opatrování dětí a mapovala se situace v nabídce poskytovatelů péče o děti v Jihomoravském kraji. Stejně tak zde zazněly příklady dobré praxe z oblasti péče o děti.

Konferenci spolu s Jihomoravským krajem a obecně prospěšnou společností Společně pořádal Kraj Vysočina a organizace Verein Family Business.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK