Informace č.j.: JMK 72777/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 72777/2007                   S-JMK 72777/2007 OKP                   Mgr. Doleželová/541651213             12. 6. 2007                                        
 
 
„101 RJMK bod 6-b – Cesta ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 – IV“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – 101 RJMK bod 6-b – Cesta ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 - IV“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti uvádíte:
Ve dnech 12 – 14.února vykonal hejtman Juránek cestu do Bruselu
Požadujeme předat
a) kopie dokumentů, které dokládají, že členové jeho doprovodu, v daném případě např. pan Foltín, mají právo používat bussiness class při letecké dopravě do Bruselu
b) kopii dokumentu, kterým byla vyřízena faktura Air Service Brno, HR07/341 vystavena
pro odběratele hejtmana JMK, adresa Žerotínovo
‘nám‘ 3/5, Brno
c) kopii dokumentu, kterým byla vyřízena faktura Air Service Brno, HR07/342
d) kopii dokumentu, kterým byla vyřízena faktura Air Service Brno, HR07/343 vystavena
pro odběratele JMK, adresa Žerotínovo
‘nám‘ 3/5, Brno
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Vámi požadovaná informace Vám již byla sdělena dopisem Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 30543/2007 ze dne 5. 3. 2007 („Člen doprovodu má právo používat business class, pokud se jedná o přání voleného představitele Jihomoravského kraje. Žádnými písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme.“); informaci máte tudíž prokazatelně k dispozici.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme Vámi požadovanou „kopii dokumentu, kterým byla vyřízena faktura Air Service Brno, HR07/341 vystavena pro odběratele hejtmana JMK, adresa Žerotínovo ‘nám‘ 3/5, Brno“, resp. „Účetní doklad, Fakturu dodavatelskou“, „Průvodku k faktuře č: 07100212, fakturu dodavatelskou“ a „Daňový doklad – fakturu“.
 
 
k písm. c) a písm. d) Žádosti:
 
            Vámi uvedené faktury nebyly vystaveny na odběratele Jihomoravský kraj (nejsou tudíž v jeho evidenci) a Jihomoravský kraj je nehradil. Vámi požadované informace nemáme.
 
 
Žádné další informace k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (1 A4 oboustranná, 1 A4 jednostranná)