Hejtman podepsal Memorandum o spolupráci kraje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Josef Gargula, předseda krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (KSH JMK) podepsali ve čtvrtek 24. dubna 2014 Memorandum o spolupráci.

Jihomoravský kraj se tímto memorandem zavazuje poskytovat finanční podporu k zajištění činnosti sdružení, přičemž její konkrétní výše bude vždy stanovena v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje na příslušný kalendářní rok. Memorandum o spolupráci je uzavřeno na dobu 5 let. Díky uzavření memoranda bude možné lépe zabezpečit chod organizace na krajské i na okresních úrovních, bude možné rozšířit počet konaných akcí či aktivit jednotlivých sborů dobrovolných hasičů na jižní Moravě.
„Jsem šťastný, že se naše jednání podařilo dotáhnout do konce, otevírá se tak možnost spolupráce nejen s Jihomoravským krajem. Jednou z prvních konkrétních aktivit vyplývajících z tohoto memoranda bude spoluorganizování Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu začátkem července na stadionu Pod Palackého vrchem v Brně,“ uvedl Josef Gargula.

„Jihomoravský kraj podporuje dobrovolné hasiče dlouhodobě, za posledních šest let směřovalo z krajského rozpočtu na vybavení a provoz jejich jednotek 180 milionů korun, což je v rámci České republiky ojedinělé. Rozhodně si to hasiči zaslouží, protože jsou k dispozici, když je to potřeba, nejen při požárech, ale i v jiných mimořádných situacích, například při povodních. Kromě toho sbory dobrovolných hasičů představují základní složku společenského života v obcích na jižní Moravě. Velmi si vážím jejich činnosti a podpory spolkového života. Chci jim poděkovat za jejich práci, protože jako hejtman vím, že jsou připraveni nasadit vlastní život, když je to potřeba,“ řekl hejtman Michal Hašek.

KSH JMK je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na území Jihomoravského kraje. Tento pobočný spolek zastřešuje více než 27 000 dobrovolných hasičů v jednotlivých Sborech dobrovolných hasičů. Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou spolky zřízenými jako neziskové organizace téměř ve všech obcích v kraji. Na rozdíl od jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, které jsou zřizovány a financovány ze zákona obcemi, jsou tyto spolky SDH financovány pouze z darů, dotací, grantů, popř. z vlastní činnosti. Hlavními okruhy činností sborů dobrovolných hasičů jsou odborná příprava, práce s dětmi a mládeží, ochrana obyvatelstva, kulturní a společenské akce, sportovní aktivity, ediční, publikační činnost a mnoho dalších. V mnoha obcích jsou právě sbory dobrovolných hasičů posledním nositelem kulturního a společenského života.

Pozvánka na mistrovství republiky v požárním sportu ZDE (jpg, 747 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK