Zastupitelstvo podpořilo značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. dubna 2014 schválilo poskytnutí dotace ve výši 697 100 korun Klubu českých turistů – Jihomoravská oblast na realizaci akce „Obnova značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje“.

Celková délka pěších značených tras v rámci Jihomoravského kraje je prakticky stabilizovaná a k 1. lednu 2014 činí 3 106,6 km, z toho 71,5 km lyžařských tras, 156,3 km pásově značených cykloturistických tras a 7,8 km vozíčkářských tras. Značené trasy jsou vybaveny 4745 ks směrovek a tabulek, 564 ks nosných prvků (ocelových a dřevěných stojanů na vývěsní mapy a směrovníků) a 156 ks vývěsních map. Celá síť značených cest se udržuje tak, že každoročně se přeznačkuje třetina značených cest a obnoví nátěry pětiny nosných prvků.

V roce 2014 plánuje Klub českých turistů (KČT) výměnu 30 kusů zastaralých a částečně poškozených vývěsních map ve Ždánickém lese, Litenčické pahorkatině a na západních okrajích Chřibů. V případě cyklotras značkaři KČT zajistí kontrolu značení cca 2000 km cyklotras v kraji a instalují na nesilničních úsecích cyklotras nové cykloznačky za chybějící nebo poškozené. Provedou jednoduché opravy zjištěných závad a pasportizaci na další části cyklotras.

V Lednicko-valtickém areálu budou v létě jezdit historické vlaky

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. dubna 2014 schválilo poskytnutí dotace ve výši 500 tisíc korun Českým drahám, a.s. na realizaci projektu „Provoz historických vlaků na trati Lednice - Břeclav“.

Historické vlaky na této trati budou jezdit o sobotách, nedělích a svátcích od 1.5. do 28.9.2014. „Tímto způsobem podpoříme cestovní ruch v Lednicko-valtickém areálu. Navíc vždy poslední víkend v měsíci zde v rámci akce Lednické parní léto bude historický motorový vůz M 131 „Hurvínek“ nahrazen parní lokomotivou,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Z Břeclavi budou vlaky po celý den odjíždět jako přípoje od vlaků EC, přijíždějící ve směru Praha a Ostrava a ze zahraničí (Slovensko, Maďarsko, Rakousko). Obdobně budou vlaky z Lednice jezdit k těmto vlakům. Tím bude nabídnuta možnost efektivního spojení k návštěvě Lednicko-valtickém areálu jak z blízkých, tak vzdálených destinací.

Dvě speciální školy na Vyškovsku se sloučí

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. dubna 2014 rozhodlo o sloučení dvou speciálních škol na Vyškovsku – s účinností od 1. července 2014 schválilo sloučení příspěvkové organizace Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55.

Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením. V letošním školním roce se ve škole vzdělává celkem 52 žáků v šesti třídách. Počty žáků se každoročně snižují, současně ubývá dětí, které jsou ubytovány na internátě a na dětském domově (a které jsou současně žáky školy). „K rozhodnutí o sloučení jsme dospěli v situaci, kdy se račický areál s nejvyšším povoleným počtem 192 žáků téměř vyprázdnil,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Jako nástupnická organizace byla určena Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55. Po sloučení by měla škola směřovat k postupnému opuštění objektu zámku v Račicích.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK