Informace o uzavírce Husovického tunelu v Brně

Upozorňujeme řidiče, kteří projíždějí Husovickým tunelem v Brně, že tunelový tubus B (tj. klesající ve směru Olomouc, Židenice) bude od pátečního večera (25. dubna 2014 od 20.00 hod) uzavřen.

Důvodem jsou práce na pokládce nové obrusné vrstvy vozovky pro zajištění protismykových vlastností tunelové vozovky. Úplná uzavírka tunelového tubusu směr Olomouc potrvá do úterního rána (tj. 29. dubna do 06.00 hod). Následovat budou dvě uzavírky ve večerních a nočních hodinách (vždy od 21.00 hod do 05.00 hod) z důvodu pravidelné údržby a čištění tunelu.

Při uzavírce tunelového tubusu B Husovického tunelu bude silniční provoz ve směru Olomouc (Židenice) odkloněn ze silnice I/42 (z ul. Porgesovy) na třídu Generála Píky a levým odbočením na ul. Provazníkovu. Objízdná trasa vede dále přímo ul. Provazníkovou přes křižovatku s ul. Merhautovou a před Tomkovým náměstím bude silniční provoz přiveden zpět na silnici I/42. Tradiční objížďka přes ul. Merhautovu nemůže být plně využita a vyznačena jako objízdná trasa tunelu z důvodu provádění stavebních prací v ul. Merhautova, kde se realizuje oprava vodovodu a vozovka je zde částečně uzavřena. Poslední výjezd z ul. Porgesovy před Husovickým tunelem (tj. rampa Sládkova s výjezdem na ul. Merhautovu) však bude po celou dobu uzavírky otevřen.

Žádáme řidiče o trpělivost při cestování. Komplikace v podobě kongescí dopravy a s tím související zdržení lze očekávat zejména v ranní a odpolední dopravní špičce v pondělí 28. dubna. V dalších pracovních dnech již bude tunel v denní dobu otevřen.