Konference k 10 letům Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek zahájil 23. dubna 2014 na brněnském výstavišti konferenci k deseti letům Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Ve svém vystoupení uvedl, že kvalitní a efektivní veřejná doprava pro obyvatele jižní Moravy je a vždy byla jednou z priorit krajské samosprávy. Poděkoval všem, kdo se o jeho uvedení do života a následné fungování zasloužili. Jak konstatoval, dnes se tak nacházíme v situaci, kdy je po deseti letech celý Jihomoravský kraj integrován a mnohé kraje nám tento systém tak trochu závidí a inspirují se jím. „Za spolupráci chci také poděkovat městu Brnu a jeho dopravního podniku – bez spolupráce kraje a Brna by tento systém fungovat nemohl,“ konstatoval Michal Hašek. Jak následně dodal, Integrovaný dopravní systém je v současnosti po kapitole školství s celkovou částkou přibližně 1,2 miliardy korun největší výdajovou položkou v rozpočtu Jihomoravského kraje.

„Jsme jedním z mála krajů v České republice, které autobusovou složku Integrovaného dopravního systému pravidelně a transparentně soutěží. Co se týká vlakové složky, mají pak kraje s vládou uzavřeno memorandum, které zajišťuje stabilnější provozování regionální železniční dopravy až do roku 2019, což považuji za velký úspěch. Memorandum však nestačí. Jednal jsem před několika dny s ministrem dopravy Antonínem Prachařem a shodli jsme se na skutečnosti, že je třeba s dostatečným předstihem připravovat organizování výběrových řízení také v regionální železniční dopravě. Kraje jsou na toto jednání plně připraveny. Požádal jsem také ministra dopravy, aby základní principy memoranda byly promítnuty do zákona, a železniční regionální doprava tak byla zajištěna i přes střídání politických garnitur,“ řekl Michal Hašek. Jak hejtman dále uvedl, Jihomoravský kraj také zvažuje, zda v budoucích letech zůstane zachován dobrovolný solidární příspěvek jihomoravských měst a obcí na financování IDS takříkajíc „na hlavu“ za občana.

Součástí konference byl také křest knihy „10 let IDS JMK“ a slavnostní spuštění aplikace Poseidon, která umožňuje nákup jednorázové jízdenky přes chytrý telefon. Aplikace poslouží těm, kteří cestují nepravidelně a kupují si klasické jednorázové jízdenky, případně univerzální jízdenku za 156 korun s 24 políčky. Tento systém je primárně určen pro cestující, kteří nejezdí s IDS JMK denně a nevyplatí se jim tedy předplatní jízdenka, ale přesto využívají veřejnou dopravou poměrně často. Princip bude obdobný jako se známou univerzální jízdenkou a bude to její modernější verze. Cestující si přednabijí určitou částku na svůj virtuální účet u KORDIS. Z mobilního telefonu připojeného k internetu si pak budou postupně kupovat jízdenky, za které zaplatí z tohoto účtu.

IDS JMK přitom není statickým systémem a průběžně se pracuje na zkvalitnění služeb cestujícím. "Investovali jsme nemalé částky i osobní energii do realizace řady nových investic pro zkvalitnění služeb cestujícím. Podařilo se postavit více než 25 nových přestupních uzlů a přestupních míst nebo zavést v evropském měřítku unikátní a přesto ne příliš nákladný centrální dispečink nebo informační panely pro cestující na zastávkách v téměř 100 lokalitách celého kraje," konstatoval Michal Hašek.

Podrobná tisková zpráva ZDE (doc, 3 MB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK