foto 1 foto 2

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

Grantový projekt „Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje“
(registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00040)

 

Rozvoj kvality a dostupnosti sociálně-právní ochrany dětí je hlavním cílem grantového projektu „Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje“, jehož realizace začala 1. února 2014 a skončí 30. června 2015.
Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 3.003.041 Kč.
Projekt se zaměřuje na rozvoj a zkvalitnění sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPO“) na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (dále KrÚ JMK) prostřednictvím zavedení standardů kvality SPO. Díky plánovaným aktivitám projektu KrÚ JMK naplní zákonnou povinnost vytvořit standardy kvality nejpozději do 31. 12. 2014 a bude jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) připraven na realizaci ustanovení § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Realizace projektu povede k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD, které je nezbytným předpokladem sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. 
 

Více ve Zprávě k zahájení realizace projektu (pdf,486 kB)

 

Klíčová aktivita 02: Zpracování metodik a dokumentů dokládajících naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

 

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu - prezentace

 

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Dítě jako oběť a svědek domácího násilí - prezentace

 

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - prezentace

 

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Dítě jako oběť rodičovského konfliktu - prezentace

 

Klíčová aktivita 05: Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO, kulatý stůl na téma Střídavá péče z pohledu OSPOD – prezentace 

 

Klíčová aktivita 08: Závěrečná konference „PODPORA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY CESTOU SPOLUPRÁCE“ - program a prezentace

 

Tisková zpráva ke konferenci a závěru projektu

 

Fotogalerie k závěrečné konferenci

 

Fotogalerie ke klíčovým aktivitám projektu