Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov navázala spolupráci s Univerzitní střední školou v Hirošimě

Spolupráce Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Univerzitní střední školou v Hirošimě (HUHS) vedla k uzavření partnerství mezi městem Vyškov a Hirošima v rámci programu Starostové za mír. Vyškov se stal v březnu 2014 členem programu na podporu solidarity a snahy o celosvětové zrušení jaderných zbraní do roku 2020. Projekt má nyní 6000 členských měst ve 158 zemích a regionech světa.

Gymnázium a SOŠZE Vyškov pod vedením ředitele RNDr. Václava Klementa navázalo spolupráci s Univerzitní střední školou v Hirošimě. Díky zapojení do japonského „Super Science High School Program“ navštívil v roce 2013 student gymnázia a SOŠZE Vyškov Dalimil Ševčík a ředitel školy Václav Klement partnerskou školu v Hirošimě. Součástí návštěvy byla práce studentů na biochemickém tématu, obhajoba kooperace města Vyškov a Hirošima před hirošimským starostou a prefektem (hejtmanem) a vzájemné poznávání kultur a tradic. Zároveň bylo město Vyškov přizváno k podpoře myšlenky Starostové za mír (Mayors for peace).
V rámci projektu japonského „Super Science High School Program“ přijede skupina japonských studentů a pedagogů na Gymnázium a SOŠZE Vyškov ve dnech 17. - 22. listopadu 2014. Během pobytu se setkají s náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství Stanislavem Juránkem a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vnějších vztahů Romanem Celým. Taktéž by měli navštívit jednu z brněnských vysokých škol.

Spolupráci vyškovského gymnázia s Hirošimou podporuje náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství Stanislav Juránek a také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vnějších vztahů Roman Celý.

„Jako náměstek hejtmana pro oblast školství vítám a podporuji spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Univerzitní střední školou v Hirošimě a jejich partnerství Starostové za mír. Partnerství mezi školami je odrazovým můstkem pro studenty, kteří tímto způsobem mohou navázat nová přátelství, poznávat kulturu jiných zemí a v neposlední řadě rozvíjet své jazykové a odborné dovednosti. Spolupráce na jednotlivých projektech, navázání konkrétních vztahů je cestou, která vede k míru mezi jednotlivými zeměmi – Japonskem a Českou republikou“ řekl Stanislav Juránek.

Náměstek hejtmana Roman Celý: Kulturně jsme rozdílní, obsahově velmi blízcí

„Z pozice náměstka hejtmana pro vnější vztahy vítám a zároveň osobně podporuji započatou spolupráci mezi městem Vyškov a Hiroshima Peace Culture Foundation. Hirošima je hlavním městem prefektury Hirošima. Samotné město má téměř stejný počet obyvatel jako Jihomoravský kraj. Uvědomuji si, že oboustranná spolupráce může být někdy umělá, neaktivní či pouze formální; v tomto případě, kdy i Gymnázium a SOŠZE Vyškov pod vedením pana ředitele Klementa navázalo spolupráci s Hirošimskou univerzitní střední školou, lze hovořit o efektivnosti a zcela vynikajícím výběru partnera pro spolupráci.
Obě oblasti (Jihomoravský kraj a prefektura Hirošima) fungují na základě dobře založeného fundamentu - vzdělanosti. Např. již v 70. letech 19. století vznikla v Hirošimě první ze sedmi vládou podporovaných Anglických jazykových škol. Nemohu dále nezmínit, že v roce 1895 došlo právě v Hirošimě k jednáním čínských a japonských představitelů o ukončení čínsko – japonské války, tudíž již v té době se z Hirošimy postupně stává světové místo zakládající mír. Hirošimská prefektura se může dále pochlubit veletržně-výstavnickou tradicí, která započala svůj rozvoj v roce 1915 jako centrum pro obchod a výstavu nových produktů. Brněnské výstaviště nastartovalo svůj rozvoj v roce 1928, a to výstavou soudobé kultury v Československu. I toto je další důkaz vhodnosti výběru partnera pro vzájemnou spolupráci panem ředitelem. Kulturně jsme rozdílní, obsahově (historie, obchod, vzdělanost, pracovitost) velice blízcí.
Málokdo ví, že město Hirošima bylo v září 1945 zasaženo silným tajfunem, což mělo za následek zničenou infrastrukturu a více než 3000 obětí. I po těchto katastrofách (výbuch atomové bomby a tajfun) se Hirošima nevzdává. Pracuje na infrastruktuře, vzdělanosti a podporuje mladé lidi. Město Hirošima je tudíž nejen nositelem titulu „Město míru“, nýbrž jej lze označit i jako město, které se nikdy nevzdává…
A je jen dobře a v kontextu Jihomoravského kraje zcela vítané, že právě Gymnázium Vyškov navázalo vzájemnou spolupráci se svou partnerskou školou v Hirošimě. Jsem přesvědčen, že vyškovská škola bude z této spolupráce čerpat odolnost a houževnatost, tedy atributy, které se přisuzují právě Hirošimě. Gymnázium Vyškov naopak obohatí japonského partnera vědecko-výzkumným potenciálem. Jihomoravský kraj bude tuto spolupráci i nadále sledovat, podporovat a zároveň se těšit z úspěchů, které Gymnázium Vyškov bude dosahovat díky spolupráci s Hirošimskou univerzitní střední školou.“
řekl Roman Celý.
.foto JMKfoto JMK