Informace č.j.: JMK 78544/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
___________________________________________________________________________
           
 
     Č.j.:                                           SpZn.:                                       Vyřizuje/linka:                                Brno dne:
JMK 78544/2007                      S - JMK 68961/2007 OKP                Mgr. Doleželová/543651213                       12. 6. 2007  
                                   
 
 
„Korespondence ve věci ÚP VÚC Břeclavsko - IIa“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 26. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 - korespondence ve věci ÚP VÚC Břeclavsko - IIa“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno: (citace)
Požadujeme zaslat na emailovou adresu
1) Kopii veškeré korespondence Krajského úřadu JMK a všech ostatních orgánů JMK s MMR v souvislosti s ÚP VÚC Břeclavsko za období od 1.9.2006 do 31.12.2006.
2) Kopii veškeré korespondence Krajského úřadu JMK a všech ostatních orgánů JMK se všemi ostatními subjekty, kromě MMR, Ministerstva vnitra, Nejvyššího správního ‚souadu‘ a občanských sdružení v souvislosti s ÚP VÚC Břeclavsko za období od 1.9.2006 do 31.12.2006‘.
Korespondencí se myslí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a osobně předané dokumenty.“ (konec citace).
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k bodu 1) Žádosti:
           
Vámi požadované informace Vám již byly ze strany povinného subjektu předány sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 135872/2006 ze dne 9. 11. 2006. Žádné další informace povinný subjekt nemá.
 
 
k bodu 2) Žádosti:
           
Vámi požadované informace Vám již byly ze strany povinného subjektu předány sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 135876/2006 ze dne 9. 11. 2006. Dále Vám v příloze zasíláme elektronickou kopii sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 122033/2006 ze dne 25. 9. 2006 s názvem „Žádost o stanovisko k Návrhu územního plánu velkého územního celku Břeclavska“ a elektronickou kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 121730/2006 ze dne 25. 9. 2006 s názvem „Žádost o stanovisko k Návrhu územního plánu velkého územního celku Břeclavska“.
 
 
Vámi požadované informace jsou Vám v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb. poskytovány ve formátu podle obsahu Žádosti, tedy v elektronické podobě
na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Žádné další informace povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                           vedoucí odboru kontrolního a  právního
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu