Stipendijní program REF pro romské vysokoškolské studenty vyhlášen

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyhlašuje každoroční stipendijní cyklus Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP). RMUSP nabízí v otevřené akademické soutěži stipendium romským studentům, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. O stipendium mohou žádat studenti bakalářských, magisterských nebo doktorandských programů, kteří studují na státem akreditovaných vysokých školách a to jak v prezenční, tak kombinované formě a bez omezení věku žadatelů.

Veškeré informace a pokyny REF SP pro akademický rok 2014/2015, kritéria způsobilosti a výběru žadatelů, jsou zveřejněny na stránkách Romského vzdělávacího fondu v angličtině, češtině a 12 dalších národních jazycích. Informace jsou dostupné prostřednictvím uvedeného odkazu: http://www.romaeducationfund.hu/jak-zadat-o-stipendium-0

Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na pokrytí životních nákladů. Výše stipendia je vypočítána na základě částky 80 eur na akademický měsíc.
V loňském akademickém roce 2013/2014 obdrželo stipendium 41 žadatelů.

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze online systém pro podávání žádostí (OAS), který naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund (na konci pokynů k programu RMUSP). Technické pokyny jak pracovat s online systémem naleznete zde. Online aplikace je také v češtině.

POZOR - uzávěrka pro podávání žádostí je 26. května 2014! Žádosti nebude možné podat po uzávěrce!

V případě dotazů, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Ivu Hlaváčkovou na e-mailové adrese stipendia.romea@gmail.com nebo na tel. čísle: +420 604 132 897.

Koordinátorem stipendijního programu v České republice je ROMEA o. p. s.