Jarní napoleonské manévry ve Valticích

Projekt Austerlitz, Austerlitz o.s., Středoevropská napoleonská společnost a zámek Valtice pořádaly ve dnech 12. až 13. dubna 2014 čtvrté jarní napoleonské manévry v zámeckém parku ve Valticích. Záštitu nad akcí poskytl jihomoravský hejtman Michal Hašek. Partnerem projektu je agentura CzechTourism. Akce byla součástí projektu Austerlitz 2014.

Akce Valtice 2014 se zúčastnilo na 200 nadšenců v napoleonských uniformách, kteří nabídli návštěvníkům možnost seznámit se s životem vojáka přelomu 18. a 19. století. Hlavním cílem akce byla příprava zúčastněných jednotek na sezónu, která je věnována především 200. výročím francouzského tažení roku 1814, bitvám u Montereau, Remeše či Montmirail, a řadě dalším (205. výročí bitvy u Sacile, 200. výročí bitvy na Minciu), a která vyvrcholí tradičně akcí Austerlitz, 209. výročím bitvy u Slavkova, ve dnech 28. - 30. listopadu 2014. V roce 2015 se můžeme těšit na největší dosud uspořádanou akci: 200. výročí bitvy u Waterloo, a 10 let trvající období císařských 200. výročí uzavře symbolicky kulaté 210. výročí bitvy u Slavkova.
Manévry ve Valticích proběhly od roku 2011 počtvrté, a byly opět tématicky věnovány Bonapartovu prvnímu italskému tažení 1796 - 1797.

V Lednicko-valtickém areálu stojí obelisk vztyčený zde Aloisem Josefem z Liechtensteina na památku míru z Campo Formia, jímž v roce 1797 Bonapartovo první italské tažení skončilo. Liechtensteinové, majitelé valtického panství, se významným způsobem revolučních a napoleonských válek účastnili. Bitvy u Slavkova se zúčastnili dva, v čele koaličního jezdectva polní podmaršál Johann I., kníže von Liechtenstein (1760-1836), a v čele jezdecké brigády Kienmayerova předvoje jeho bratranec, generálmajor Moritz von Liechtenstein (1775-1819).

Jan, kníže z Liechtensteinu, patří mezi nejvýznamnější rakouské generály tohoto období. V roce 1809 stál v čele I. záložního sboru; svým vojenským nadáním získal respekt samotného Napoleona. V roce 1805 i v roce 1809 právě Jana z Liechtensteina císař František pověřil jednáním o příměří s francouzským vítězem. Po bitvě u Slavkova byl přítomen setkání Napoleona s Františkem u Spáleného mlýna, kde byly dojednány hlavní body smlouvy o rakouském separátním příměří.

Akce byla zaměřena především na přípravu a secvičení jednotek a vojáků, účastníků akcí věnovaných evropské napoleonské historii, a to jak formou teoretické přípravy důstojníků a poddůstojníků, tak praktického výcviku vojáků i manévrů jednotek dle dobových řádů.

V pátek odpoledne byl v zámeckém parku postaven stanový tábor. V sobotu proběhl dopoledne výcvik vojáků, příprava důstojníků a manévry ve „škole pelotonu"; odpoledne manévry pokračovaly výcvikem velkých celků - batalionů. Celý sobotní program byl přístupný veřejnosti, která mohla navštívit jak vojenský tábor, tak sledovat výcvik a manévry.
V neděli dopoledne proběhly ukázky výcviku a nasazení zbraní pro veřejnost.